Staromestské medovníky
Hlavná stránka

V súčasnosti nie je možné objednať výrobu Staromestských medovníkov.

Všetkým klientom a priaznivcom ďakujeme za dôveru a podporu po celý čas trvania tohto projektu.

Ada a Dušan
august 2016   

 

 

Staromestské medovníky
1993 - 2016